Pembiayaan Peribadi

Pembiayaan Peribadi-I
Yayasan Ihsan Rakyat

Pembiayaan peribadi patuh syariah eksklusif untuk penjawat awam Malaysia, kakitangan Badan Berkanun dan Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) yang terpilih sahaja.

RM3,000 sehingga RM300,000

Kadar tetap

1 tahun sehingga 10 tahun

Pembiayaan Islam tidak bercagar

RM1,500/bulan

Peringatan: Pembiayaan Yayasan Ihsan Rakyat tidak harus digunakan untuk akitiviti haram yang bercanggah dengan prinsip Syariah.

Pembiayaan Peribadi-I
Yayasan Ihsan Rakyat

Pembiayaan peribadi patuh syariah eksklusif untuk penjawat awam Malaysia, kakitangan Badan Berkanun dan Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) yang terpilih sahaja.

RM3,000 sehingga RM300,000

Kadar tetap

1 tahun sehingga 10 tahun

Pembiayaan Islam tidak bercagar

RM1,500/bulan

Peringatan: Pembiayaan Yayasan Ihsan Rakyat tidak harus digunakan untuk akitiviti haram yang bercanggah dengan prinsip Syariah.

Kalkulator Ansuran Bulanan

Gunakan kalkulator mudah kami untuk mengira bayaran ansuran pembiayaan anda.

(Penafian: Kalkulator ini berfungsi sebagai anggaran sahaja. Ia disediakan untuk tujuan ilustrasi dan adalah berdasarkan ketepatan maklumat yang diberikan. Ia bukan merupakan sebut harga.)

Kelayakan

• Warganegara Malaysia berumur 20 hingga 58 tahun.
• Bekerja sebagai penjawat awam Malaysia dan kakitangan Badan Berkanun atau syarikat berkaitan kerajaan (GLC) yang terpilih.
• Kakitangan tetap dengan sekurang-kurangnya 6 bulan perkhidmatan.
• Pendapatan kasar bulanan minimum sebanyak RM1,500.

Dokumen yang Diperlukan

Anda perlu mempunyai dokumen-dokumen berikut untuk memohon.

Salinan yang Perlu
Diakui Sah:

  • 1 Kad Pengenalan MyKad / Kad Pengenalan PDRM.
  • 3 bulan penyata gaji yang terkini.

Salinan yang Tidak Perlu
Diakui Sah:

  • Penyata bank terkini (akaun gaji / akaun simpanan / akaun semasa untuk menerima pembiayaan).
  • Surat pengesahan pekerjaan.
  • Surat opsyen (sekiranya berkenaan).
  • Surat pemindahan / surat pemindahan sementara (sekiranya berkenaan).
  • Penyata perjanjian (sekiranya berkenaan).

Sila hubungi Wakil Pemasaran kami yang tersenarai di laman web dengan memberikan butiran peribadi anda dan senarai dokumen di atas.